Quy định chung lớp học online

I/ Giới thiệu lớp học 

1/ Công cụ học

Qua website truyenthongtrangden.edu.vn khóa học online. Link tại đây: ???

Mọi trao đổi liên quan đến nội dung mỗi phần học sẽ qua comment phía dưới mỗi phần học.

2/ Lớp học online bao gồm:

  • Khóa học online nơi update nội dung khóa học. Khóa học được chia thành các Section tương ứng với các chủ đề. Mỗi chủ đề có các bài học nhỏ với thời gian học ngắn từ…-… phút đảm bảo học viên học sử dụng tối đa thời gian học.
  • GR lớp học. Sau khi học viên đăng ký tham gia khóa học sẽ được add vào Gr lớp học. Gr lớp học là cộng đồng của các học viên học cùng một khóa học, trong đó có cả học viên cũ với bảng đánh giá học tập được public trên GR.

+/Học viên mới giới thiệu bản thân trong GR.

+/ Trao đổi câu hỏi với các thành viên trong GR.

+/ Nhận hỗ trợ đánh giá chéo của học viên cũ

II/. Quy định chung của lớp học  

1/ Phương pháp đánh giá chéo

  • Mỗi học viên được chỉ định người đánh giá cho bài tập của mình với nguyên tắc: +/ Không đánh giá bài song song (người được chọn không chọn lại người nhờ mình đánh giá) +/ Mỗi chủ đề một người đánh giá khác nhau.
  • Học viên được chỉ định người đánh giá chéo và chủ động liên lạc với người đánh giá chéo của mình và lấy ý kiến của họ để có thêm góc nhìn khác. Đánh giá chéo được đưa vào phần cuối bài luận với tiêu đề “Đánh giá chéo của bạn…”

2/ Làm bài luận

Kết thúc mỗi chủ đề Mentor khuyên bạn nên hoàn thành bài luận và câu hỏi Mentor yêu cầu (nếu có) cho mỗi chủ đề đó. Học viên trả lời bằng cách comment vào phần học trên khóa học online và click “complete” để được chuyển sang chủ đề khác.

Bài luận bao gồm:

1- Tìm và nghiên cứu tài liệu liên quan đến chủ đề (3 tài liệu)

2- Nghiên cứu các case study (3 case study)

3- Tìm người có kinh nghiệm để trao đổi và tham khảo ý kiến (3 người)

Bài luận chia 3 phần rõ ràng theo quy định viết bài luận.

Sau khi hoàn thành bài luận (có kèm đánh giá), học viên post lên phần comment của phần học đó.

 

3/ Trao đổi Offline

  • Học viên có thể gửi đề xuất tổ chức offline, khi Mentor thấy thích hợp (topic cần trao đổi thêm, có nhiều người có thể tham gia…), BTC sẽ tổ chức buổi offline.
  • Mục đích buổi offline là trao đổi về chủ đề đã học, chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm sau khi học các phần học.
  • Thông báo offline tới học viên về địa điểm, thời gian để học viên sắp xếp..

 

4/  Qui chế thưởng phạt

Học viên mỗi lần không thực hiện đúng quy chế như nộp bài trễ, không nộp bài và hoàn thành các yêu cầu của Mentor vui lòng đóng góp 100.000 VNĐ. Số tiền này sẽ được sử dụng tổ chức các buổi offline ở mục 3.