Làm thương hiệu cá nhân bằng… tình yêu sản phẩm

Hôm nay dạo qua FB của chuyên gia đá Đỗ Quang Khánh, lướt từ trên xuống dưới thấy có một điểm hay ở bạn này, đó là bạn ý nói về chuyên môn rất tình cảm.

Bạn không chỉ nói những câu chuyện lý tính như đá này loại gì, loại nào đắt hơn, ngọc thật ngọc giả phân biệt như thế nào…

Bạn còn kể những câu chuyện tràn đầy cảm xúc như khách hàng mua ngọc tặng mẹ, những suy tư cá nhân khi hành hương về “đất ngọc” Myanmar. Cảm giác như đá và ngọc chính là hơi thở và con người của bạn ấy vậy.

Vừa đăng tải những kiến thức chuyên môn để chia sẻ cùng khách hàng, vừa kể những câu chuyện để thể hiện rằng mình không ngừng tìm tòi khám phá, và yêu chính cái công việc mình đang làm.

Một người biết, hiểu, và chia sẻ vô tư không vụ lợi như bạn Khánh, cộng đồng sẽ thừa nhận người đó là chuyên gia. Dùng thương hiệu cá nhân để thuyết phục khách hàng tin yêu sản phẩm của mình, bạn Khánh đã làm rất tốt điều này và đáng để mọi người học hỏi 

Trả lời