**(CTV AI) Vì sao thế nhỉ ? **Seri kiến thức xây kênh được recap từ…


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Tú Linh
Like: 231 | Comment: 4 | Share: 92

**(CTV AI) Vì sao thế nhỉ ? **Seri kiến thức xây kênh được recap từ video Tiktok của Cô Long 8 CONCEPT LÀM CONTENT VÔ HẠN ( Bản quyền của Truyền Thông Trăng Đen) 1. Top list – Tổng hợp và đưa ra các content dạng top of top 2. Good intro – Thêm phần giới thiệu hấp dẫn 3. Content factory – Thay đổi dạng thức contents 4. Best quote – Trích dẫn những phần nội dung hay nhất 5. Translator – Tìm kiếm, chọn lọc và biên dịch 6. POV – Đưa ra góc nhìn của bản thân về cùng một vấn đề 7. Debate – Đưa ra góc nhìn phản biện của bản thân về cùng một vấn đề 8. Iam in – Thay vì phản biện thì đồng thuận, ứng ụng lời khuyên và đưa ra trải nghiệm Thực lòng là nếu là em có những concept độc quyền vô cùng giá trị này cho học viên thì chưa chắc là đã share free. Bởi vậy nên em mới là em còn Cô Long là Cô Long

Xem bài viết trên Group

Trả lời