**[CTV AI CONTETNS] CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT ĐIỀU NÀY KHI SÁNG TẠO…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 7 | Comment: 0 | Share: 5

**[CTV AI CONTETNS] CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT ĐIỀU NÀY KHI SÁNG TẠO NỘI DUNG VỚI CHATGPT. ** Khi chúng ta gõ các câu lệnh yêu cầu CHATGPT tạo các đoạn nội dung bằng văn bản chúng ta có thể thêm một từ khóa là viết bằng “phong cách vui vẻ” hay “phong cách kể truyện” CHATGPT điều này sẽ giúp cho nội dung của bạn được hấp dẫn hơn. Ngoài ra có thể thêm phần định dạng văn bản phù hợp để đăng trang web, hay Facebook,… bạn sẽ thấy bất giờ khi thêm phần định dạng này, nếu là FB nó sẽ có tiêu đề, icon, hatag và sẽ tự rút ngắn gọn nội dung để phù hợp với người đọc FB.

Dưới đây là một số phong cách viết phổ biến: 1. **Mô Tả:**Sử dụng ngôn ngữ mô tả chi tiết để hình dung cảm giác, hình ảnh, và trải nghiệm.

1. **So Sánh/Phân Tích:**Đưa ra sự so sánh hoặc phân tích giữa các yếu tố để làm cho ý của bạn rõ ràng hơn.

1. **Tuỳ Cách/Chủ Quan:**Tự do trong diễn đạt ý kiến cá nhân và cảm xúc của tác giả.

1. **Nghiêm Túc/Học Thuật:**Sử dụng ngôn ngữ chính xác và nghiêm túc, thích hợp cho bài viết học thuật và chuyên sâu.

1. **Hài Hước/Châm Biếm:**Tạo ra nội dung hài hước hoặc châm biếm để giải trí và thu hút sự chú ý.

1. **Tin Tức/Thông Tin:**Viết một cách chính xác và truyền tải thông tin một cách rõ ràng, thích hợp cho việc báo cáo sự kiện.

1. **Nghệ Thuật Sáng Tạo:**Sử dụng ngôn ngữ sáng tạo và tưởng tượng để tạo ra nội dung nghệ thuật.

1. **Hướng Dẫn/Hỏi Đáp:**Hướng dẫn hoặc trả lời câu hỏi thông qua ngôn ngữ dễ hiểu và chi tiết.

1. **Chính Thức:**Sử dụng ngôn ngữ chính thức, phù hợp cho các văn bản chính thức như thư từ kinh doanh.

1. **Truyện Ngắn/Tiểu Thuyết:**Sáng tạo câu chuyện ngắn hoặc tiểu thuyết với môi trường và nhân vật độc đáo.

1. **Thư Mục/Định Rõ:**Sắp xếp thông tin một cách có tổ chức và có kế hoạch để thuận tiện cho người đọc.

1. **Phản Luận/Tranh Luận:**Đưa ra quan điểm cá nhân và cung cấp lý lẽ để thuyết phục độc giả.

1. **Tự Sự/Cảm Xúc:**Chia sẻ trải nghiệm cá nhân và cảm xúc của tác giả.

1. **Mô Phỏng/Sáng Tạo:**Tạo ra văn bản mô phỏng hoặc sáng tạo để kích thích tưởng tượng.

1. **Dịch Thuật:**Chuyển đổi nội dung từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác.

Chúc các bạn có những nội dung hấp dẫn đầy sáng tạo với chatgpt. #ntads

Xem bài viết trên Group

Trả lời