Em gửi mọi người bảng tính giá sản phẩm trên sàn tiktok shop ạ P/S:…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 62 | Comment: 1 | Share: 22

Em gửi mọi người bảng tính giá sản phẩm trên sàn tiktok shop ạ P/S: Kham khảo và nâng cấp nó cho phù hợp với mỗi người ạ. Em để quyền tải xuống rồi ạ. Điều chỉnh phí cho đúng hoàn cảnh ạ. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jfKv0gIQK4bZ5wh1f4Wy_3M1u2o0pO_Y/edit?usp=sharing&ouid=101402010173247240492&rtpof=true&sd=true Nguồn: em lưu khá lâu nên kh rõ ạ ( cảm ơn tác giả ạ)

Xem bài viết trên Group

Trả lời