**Double Exposure – Phong cách làm nao lòng người** Trước kia c…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 86 | Comment: 6 | Share: 11

**Double Exposure – Phong cách làm nao lòng người**

Trước kia chưa dùng đến AI những tấm hình kiểu này phải dòng Piscart hoặc Snapseed để xử lý liên tục.

Nay với Bing AI miễn phí chỉ cần 1 câu lệnh đơn giản cũng đã có tấm hình đủ để flex.

Prompt: **”tạo ảnh [nhân vật 1], [phong cảnh 2], theo phong cách Double Exposure”**

Ví dụ: T***ạo ảnh 1 thiếu nữ Việt Nam, trẻ cùng phong cảnh làng quê Việt Nam, theo phong cách Double Exposure. ***

Bạn có thể chi tiết thêm các tính từ, động từ… để có chất lượng khác hơn.

Cùng share thành quả anh em để mình lại có động lực chia sẻ mạnh ơn.

Xem bài viết trên Group

Trả lời