Muốn xây dựng Thương hiệu nên viết content theo phễu marketing hay con…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 16 | Comment: 2 | Share: 3

Muốn xây dựng Thương hiệu nên viết content theo phễu marketing hay content bán hàng trực tiếp?

Trong quá trình làm marketing, nhiều đối tác của mình vẫn còn lúng túng khi lựa chọn chiến lược nội dung để xây kênh và xây dựng thương hiệu.

Nhưng có 1 điều phải thú nhận là không phải content mà chiến lược marketing và chiến lược nội dung mới giúp bạn xây dựng được thương hiệu.

Đa số thường tập trung vào chọn nên viết gì luôn mà bỏ qua bước nghiên cứu và làm rõ ràng về mục tiêu viết để làm gì, dẫn tới không triển khai được kế hoạch content hiệu quả.

Hơn nữa, ở mỗi giai đoạn phát triển và mỗi mục tiêu khác nhau, thì sẽ sử dụng đến các loại content khác nhau.

Chúng ta cần hiểu rõ vai trò của content theo phễu marketing là: – Xây dựng mối quan hệ với khách hàng – Tăng Cường Uy Tín Thương Hiệu (định nghĩa bạn là chuyên gia) – Thu Hút Đối Tượng Mục Tiêu – Tạo Ra Cộng Đồng (Educate khách hàng) – Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Trong khi đó, content bán hàng giúp chuyển đổi và tạo ra doanh số.

Theo Chat GPT thì việc nên viết content theo phễu marketing hay content bán hàng trực tiếp phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể của bạn và đối tượng khách hàng bạn đang nhắm đến.

Bạn cũng có thể áp dụng lý thuyết phễu MKT nhưng nếu ban đầu muốn thương hiệu sống, bạn vẫn cần bán sản phẩm. Và với thị trường hiện nay với nhiều sp thay thế/bổ sung/cạnh tranh, chờ bạn educate thị trường xong, liệu đối thủ có chờ bạn không hay họ sẽ hốt luôn khách hàng mà bạn dày công educate?

Vậy thì, thay vì chỉ tập trung vào 1 hoặc 2 loại content; hãy phối hợp cả 2 loại content trên theo tỉ lệ phù hợp để xây dựng thương hiệu thật tốt và đi được đường dài.

#Content14

Xem bài viết trên Group

Trả lời