Chúc các thành viên biệt đội Ngày mới tốt lành. Công Tôn sách tôi xin …


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Công Tôn Tiên Sinh – Quân sư Biệt Đội
Like: 44 | Comment: 3 | Share: 1

Chúc các thành viên biệt đội Ngày mới tốt lành. Công Tôn sách tôi xin gửi tới biệt đội 1 tin vui đầu ngày. Những thiết kế thời trang tái chế của các thành viên biệt đội ta đã được lên báo. Có công thiết kế có ngày nổi tiếng, các các hạ hãy sôi nổi hơn nữa nhé. Xin cảm ơn tất cả các thành viên.

Xem bài viết trên Group

Trả lời