INSTRUCTIONAL DESIGN – MỘT NGHỀ MỚI MANG TỚI NHIỀU CƠ HỘI **Phầ…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 31 | Comment: 1 | Share: 8

INSTRUCTIONAL DESIGN – MỘT NGHỀ MỚI MANG TỚI NHIỀU CƠ HỘI

**Phần 3: Andragogy – THIẾT KẾ GIẢNG DẠY KHÔNG THỂ BỎ QUA LÝ THUYẾT NÀY**

???? **Malcolm Shepherd Knowles** (1913 – 1997) là một nhà giáo dục người Mỹ nổi tiếng với việc sử dụng thuật ngữ **Andragogy** đồng nghĩa với **giáo dục người lớn** . Theo Malcolm Knowles, **andragogy** là nghệ thuật và khoa học về [việc học của người lớn](https://elearningindustry-com.translate.goog/tags/adult-learning?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc) , do đó andragogy đề cập đến bất kỳ hình thức **học tập nào của người lớn** . (Kearsley, 2010).

Thuật ngữ **andragogy** có thể được cho là tương đương với thuật ngữ sư phạm. [Andragogy](https://elearningindustry-com.translate.goog/tags/andragogy?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là dẫn dắt con người so với phương pháp sư phạm, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là dẫn dắt trẻ em. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thuật ngữ sư phạm đã được sử dụng từ thời Hy Lạp cổ đại, trong khi Alexander Kapp, một nhà giáo dục người Đức, lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ **andragogy** vào năm 1833.

???? **5 giả định của Knowles đối với người học trưởng thành**

Năm 1980, **Knowles** đưa ra 4 **giả định** về **đặc điểm của **[người học trưởng thành](https://elearningindustry-com.translate.goog/tags/adult-learners?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc) ( **andragogy** ) khác với các giả định về đặc điểm của người học ở trẻ em (phương pháp sư phạm). Năm 1984, **Knowles** bổ sung giả định thứ 5.

1. **Khái niệm về bản thân  **Khi một người trưởng thành, khái niệm về bản thân của họ chuyển từ một nhân cách phụ thuộc sang một nhân cách tự định hướng.

2. **Kinh nghiệm học tập của người lớn  **Khi một người trưởng thành, anh ấy/cô ấy tích lũy được một kho kinh nghiệm ngày càng lớn và trở thành nguồn lực ngày càng tăng cho việc học tập.

3. **Sẵn sàng học hỏi  **Khi một người trưởng thành, tính sẵn sàng học hỏi của anh ấy/cô ấy ngày càng được định hướng theo các nhiệm vụ phát triển trong vai trò xã hội của anh ấy/cô ấy.

4. **Định hướng học tập  **Khi một người trưởng thành, quan điểm về thời gian của anh ta/cô ta thay đổi từ việc áp dụng kiến ​​thức bị trì hoãn sang việc áp dụng ngay lập tức. Kết quả là định hướng học tập của trẻ chuyển từ lấy môn học làm trung tâm sang lấy vấn đề làm trung tâm.

5. **Động lực học tập  **Khi một người trưởng thành, động lực học tập có tính chất bên trong ( **Knowles** 1984:12).

???? **4 nguyên tắc Andragogy của Knowles**

Năm 1984, **Knowles** đề xuất **4 nguyên tắc** được áp dụng cho [việc học tập của người lớn](https://elearningindustry-com.translate.goog/tags/adult-learning?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc) :

1. Người lớn cần tham gia vào việc lập kế hoạch và đánh giá việc giảng dạy của họ.

2. Kinh nghiệm (bao gồm cả những sai lầm) cung cấp nền tảng cho hoạt động học tập.

3. Người lớn quan tâm nhất đến việc học những môn học có liên quan và tác động trực tiếp đến công việc hoặc cuộc sống cá nhân của họ.

4. Việc học của người lớn tập trung vào vấn đề hơn là định hướng nội dung. (Kearsley, 2010)

???? **Ứng dụng Andragogy trong THIẾT KẾ GIẢNG DẠY**

**Hiểu được các nguyên tắc andragogy**, chúng ta có thể ứng dụng vào việc thiết kế giảng dạy chương trình học hiệu quả hơn cho người trưởng thành:

1. Liên kết với kinh nghiệm: Tạo cơ hội cho người học chia sẻ và áp dụng kinh nghiệm cá nhân trong quá trình học.

2. Xác định mục tiêu rõ ràng: Thiết lập mục tiêu học tập mà người học có thể liên kết với mục tiêu cá nhân và chuyên nghiệp của họ.

3. Tạo điểm khởi đầu từ vấn đề: Xây dựng nội dung học dựa trên vấn đề thực tế mà người học đang đối mặt, giúp họ thấy rằng việc học có ý nghĩa và áp dụng được ngay lập tức.

4. Tạo môi trường học tập tích cực: Khuyến khích sự tương tác, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm giữa các học viên.

5. Tự quản lý học tập: Hỗ trợ người học phát triển kỹ năng tự quản lý học tập, bao gồm quản lý thời gian và tự kiểm soát việc học.

Bằng cách này, việc thiết kế giảng dạy theo lý thuyết Andragogy giúp tối ưu hóa trải nghiệm học tập cho người học người lớn, tạo ra môi trường học tập linh hoạt và thú vị.

Tổng hợp từ: https://elearningindustry-com và ChatGPT

Xem bài viết trên Group

Trả lời