Nay em xin đóng góp 1 bảng các minigame cho các anh chị áp dụng livest…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 71 | Comment: 6 | Share: 21

Nay em xin đóng góp 1 bảng các minigame cho các anh chị áp dụng livestream ạ P/s: Em không ngồi máy tính nên e cap màn hình lại . Ac nào cần file gốc , mai e sẽ để dưới dưới luận ạ ( file này e lưu từ hôm 07/2023 mà đến nay e lướt livestream các seller vẫn áp dụng ạ)

Xem bài viết trên Group

Trả lời