Ôi update mới à =)) Tính năng so sánh câu trả lời để người dùng chọn c…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 38 | Comment: 5 | Share: 2

Ôi update mới à =)) Tính năng so sánh câu trả lời để người dùng chọn câu trả lời tốt hơn. Nước đi này khá hay. nma nếu mà có thêm cái ô nhập câu trả lời mà bạn mong muốn thì chắc ngon hơn nữa nhỉ. sẽ càng tối ưu và làm AI thông minh hơn.

Xem bài viết trên Group

Trả lời