Content CHUẨN thì KHÔNG CẦN đến SALEs nữa? ———————–…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 21 | Comment: 2 | Share: 1

Content CHUẨN thì KHÔNG CẦN đến SALEs nữa? ——————————————————–> Điều này chính em đã được trải nghiệm thông qua quá trình mua hàng online. Từ điểm chạm đầu tiên là ads trên facebook cho đến điểm chạm tiếp theo là được chuyển đến landing page. Và quyết định mua hàng được thực hiện ở điểm chạm 2 này. Có 1 YẾU TỐ mà khi nhìn nhận lại em thấy là điểm MẤU CHỐT của việc chốt SALE thành công bằng content ngay trên landing page. Nếu ace nào đã từng có trải nghiệm mua hàng online ngay trên landing mà không chat qua messenger với shop thì chắc hẳn đã nhận ra YẾU TỐ CỐT LÕI đã thúc đẩy quyết định mua hàng đó là gì. > Nếu ace mình đã từng có trải nghiệm đó có thể cmt bên dưới để cùng thảo luận ạ. => Ở bài sau em sẽ đưa ra góc nhìn của em về YẾU TỐ CỐT LÕI đó. #content2day6

Xem bài viết trên Group

Trả lời