[CTV CONTENT] Sau khi đã trả lời được 3 câu hỏi: 1. Bạn là ai? 2…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 43 | Comment: 3 | Share: 12

[CTV CONTENT] Sau khi đã trả lời được 3 câu hỏi: 1. Bạn là ai? 2. Bạn mang đến **GIÁ TRỊ** gì? 3. Bạn **KHÔNG ĐƯỢC **làm gì, và bạn cần phải làm gì?

Thì ở phần 4 cô làm rõ về định nghĩa xây THCN, và vẫn có keyword xoay quanh **GIÁ TRỊ. **Giá Trị chắc là keyword mình phải mang theo gắn liền với bất cứ hành trình nào trong cuộc sống. Phần 5 thì cô bảo phải từ bỏ để tập trung.

Lưu ý: File này là em làm để lúc lập kế hoạch mình nhìn tư duy cho dễ, nên các anh chị chưa xem tiktok Cô thì vào xem trước rồi hãng comment để e gửi file gốc mới hiểu được sâu ạ!

Khi làm hệ thống lại kiến thức phần 4 phần 5 của cô, em thấy nên kết hợp xem với video Kế Hoạch Xây Dựng THCN trên 1 A4 của Cô Long Truyền Thông để hiểu sâu. Em sửa lại file Full gửi mọi người #day3bai1

#ctvcontent #THCN

Xem bài viết trên Group

Trả lời