Bao chửng mặt đen như nhọ nồi ⚫️ vẫn chưa trả lại nick cho Hoè. Bấy nh…


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Quách Hoè
Like: 63 | Comment: 5 | Share: 0

Bao chửng mặt đen như nhọ nồi ⚫️ vẫn chưa trả lại nick cho Hoè. Bấy nhiêu đóng góp là chưa đủ với tên mặt sắt này.

Nản quá hết muốn đăng ebook nữa ????

Xem bài viết trên Group

Trả lời