Dạ hôm nay e đọc được bài phân tích về case Coolmate thay đổi nhanh ch…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 5 | Comment: 1 | Share: 0

Dạ hôm nay e đọc được bài phân tích về case Coolmate thay đổi nhanh chóng bắt kịp short video của anh Nhân Nguyễn hay quá nên e xin tóm tắt lại ý chính bài viết của anh ạ ????Colmate đã thay đổi cách làm short video một cách nhanh chóng. Có ba điểm chính mà bài viết đề cập:

1. Nhân sự có khả năng thực thi: Điều quan trọng nhất là nhân sự của Colmate cần có tính thực thi và khả năng thực hiện công việc. Việc chỉnh sửa cách làm việc và khuyến khích sáng tạo giúp đạt được mục tiêu nhanh chóng. Việc lắng nghe và chấp nhận phản hồi cũng rất quan trọng.

2. Vấn đề giao tiếp chuyên môn: Trong quá trình làm việc, có một khoảng cách lớn trong việc giao tiếp giữa quản lý và nhân sự. Điều này gây khó khăn trong việc giao việc và ngại ngùng trong việc trao đổi thông tin.

3. Giải pháp: Nếu Colmate có ít nhân sự và nguồn lực hạn chế, họ nên cố gắng hiểu công việc của từng nhân sự để giảm rủi ro. Nếu có đủ nguồn lực, Colmate có thể tìm đến các bên tư vấn và đào tạo để được hỗ trợ. Đồng thời, việc tạo ra một văn hoá mà mọi người dám trao đổi, hỏi, làm và cho phép sai lầm cũng rất quan trọng.

Tóm lại, để thay đổi cách làm short video hiệu quả, Colmate cần nhân sự có tính thực thi, giải quyết vấn đề giao tiếp chuyên môn và xây dựng một văn hoá cho phép trao đổi và sẵn lòng sửa sai. Nguồn: Nhan Nguyen ( ông mặc áo sơ mi đen đeo kính ạ)

Xem bài viết trên Group

Trả lời