Nay vô tình lướt xem quảng cáo gặp quảng cáo này hay quá bê lên đây ch…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 104 | Comment: 5 | Share: 6

Nay vô tình lướt xem quảng cáo gặp quảng cáo này hay quá bê lên đây cho ace cùng xem. Brand này bán sản phẩm là NGŨ CỐC HẠT. – Đối tượng sử dụng: bà Bầu – Đối tượng mua hàng: các ông Bố. Content đánh vào cảm xúc của ông Bố, đặc biệt là với ai có bé đầu thì cảm xúc lại càng mãnh liệt hơn. Mà đánh vào cảm xúc thì sẽ dễ thúc đẩy quyết định mua hàng hơn. #content1day5

Xem bài viết trên Group

Trả lời