## **Với mỗi bài viết tôi cần bạn giúp tôi trả lời 4 câu hỏi.** …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 13 | Comment: 0 | Share: 3

## **Với mỗi bài viết tôi cần bạn giúp tôi trả lời 4 câu hỏi.**

Câu hỏi 1: Tôi viết bài viết này cho ai?

Câu hỏi 2: Tôi muốn mang lại giá trị gì cho người đọc?

Câu hỏi 3: Tôi muốn đạt được điều gì khi viết bài viết này?

Câu hỏi 4: Thông điệp của tôi trong bài viết này là gì?

Hãy xác nhận trước khi viết bài bạn sẽ làm rõ những câu hỏi này với tôi. —–

Cách mình huấn luyện ngay từ đầu cho GPT khi làm trợ lý content của mình. Với yêu cầu này thì trước khi viết bài **AI sẽ hỏi mình** để cung cấp đủ thông tin quan trọng cho bài viết.

Chia sẻ phát triển cộng đồng <3 #dochidung Xem bài viết trên Group

Trả lời