# **Vựa “quất” chất lượng bao mọng nước** **Link: https://www.b…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 73 | Comment: 4 | Share: 15

# **Vựa “quất” chất lượng bao mọng nước**

**Link: https://www.brainyquote.com/topics/search-engine-quotes **

**Note: Quotes (Trích dẫn) bằng tiếng Anh **

Em có biết một website siêu chất lượng** tổng hợp quotes từ những người nổi tiếng **

Search bất cứ từ khóa, chủ đề nào đó => Quotes + Tên người nổi tiếng

Mong là website này sẽ có ích cho mọi người ạ ^^

Xem bài viết trên Group

Trả lời