Có lẽ ở trong group mình cũng ít người dùng Midjourney, nhưng nếu ai d…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 216 | Comment: 14 | Share: 4

Có lẽ ở trong group mình cũng ít người dùng Midjourney, nhưng nếu ai dùng thì post này nói về việc Midjourney update phiên bản mới. Nó cho phép thêm văn bản như chatgpt nhưng chất lượng và độ chân thật về hình ảnh tốt hơn nhiều. Thẻ Đen Quyền Lực  join cộng đồng AI Trăng Đen, bạn chính là một trong những người đầu tiên có nó. Hãy trân trọng nó, bởi những thứ thực sự có giá trị thì rất lâu về sau mọi người mới nhận ra. Ảnh làm bởi Midjourney V6 , prompt trong ảnh /

Xem bài viết trên Group

Trả lời