Tạo 1 video + bài hát cho sự kiện chạy bộ bằng AI! Thật sự biế…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 14 | Comment: 4 | Share: 0

Tạo 1 video + bài hát cho sự kiện chạy bộ bằng AI!

Thật sự biết ơn các bác đã chia sẻ trong động mình. Em vừa làm dc video với ảnh và lời bài hát hoàn toàn bằng Chat GPT. Thêm logo bằng canva, tạo Beat và cho AI hát luôn bằng Suno và cuối cùng ghép lại bằng capcut. Ace đọc lại tuyến bài của bác Vương Nguyên Bình cùng với bài tạo bài hát bằng Ai của bạn Diệp A Lâm nhé. !!!

Xem bài viết trên Group

Trả lời