**Khi sự thất vọng lên ngôi và sự kiên trì của tôi xuống cấp!** …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 224 | Comment: 16 | Share: 1

**Khi sự thất vọng lên ngôi và sự kiên trì của tôi xuống cấp!**

Yêu cầu nó phân tích 17 bài của ngày hôm qua. Nó phân tích chỉ có 10 bài. Nói lại 17 cơ mà, và cái kết vô cùng cảm lạnh!

Xem bài viết trên Group

Trả lời