# Trình tạo ảnh bằng AI mới của Meta được huấn luyện qua 1.1 tỷ bức ản…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 95 | Comment: 7 | Share: 8

# Trình tạo ảnh bằng AI mới của Meta được huấn luyện qua 1.1 tỷ bức ảnh vừa trình làng

Hôm qua, Meta đã giới thiệu công cụ tạo hình ảnh AI “Imagine with Meta AI”, cung cấp khả năng tạo ảnh dựa trên văn bản cho người dùng.

Mô hình AI Emu được sử dụng dữ liệu hình ảnh công khai từ hai nền tảng mạng xã hội nổi tiếng Facebook và Instagram, có nghĩa là ảnh của bạn cũng có khả năng đã được dùng trong quá trình này. Nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư hoặc an ninh bảo mật, bạn có thể xem xét ẩn/xóa những ảnh cá nhân, nhạy cảm.

So với Stable Diffusion XL, Emu thể hiện khả năng xử lý câu lệnh phức tạp ấn tượng hơn, tuy nhiên vẫn chưa sánh kịp DALL-E 3.

Để trải nghiệm công cụ này miễn phí, hãy truy cập vào địa chỉ: [https://imagine.meta.com/](https://imagine.meta.com/)  (đặt VPN sang Mỹ).

Xem bài viết trên Group

Trả lời