Đây là cách ChatGPT giúp tôi viết 1 bài PR đăng báo chỉ trong 30 giây….


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 76 | Comment: 4 | Share: 5

Đây là cách ChatGPT giúp tôi viết 1 bài PR đăng báo chỉ trong 30 giây. Thay vì trước đây phải thuê người viết bài PR, mất khoảng nửa ngày để có bài để chỉnh sửa, thì bây giờ, chỉ với 1 vài lời yêu cầu ngắn gọn, chỉnh sửa 1 chút, là đã có 1 bài viết đăng báo với văn phong ổn, không sai chính tả, ngữ pháp ổn. Cần thì chỉ cần edit thêm 1 xíu, thêm hình ảnh là có bài viết gửi sang các bên báo được rồi.

Chưa kể nếu bó cẩn hơn nữa, có thể bảo ChatGPT viết lại 2-3 lần và lọc ra những ý hay của bài này chắp nối vào ý hay của bài khác. Hãy thử đi và cẩn thận mê cái khả năng tiết kiệm thời gian và giải phóng sức lao động của AI nhé :))

Ví dụ minh họa ở dưới:

Xem bài viết trên Group

Trả lời