Chính sách đổi trả và bảo đảm

  • Khách hàng đã đăng ký mua khóa học sẽ không được hoàn lại, nhưng khách hàng có thể liên hệ ban tổ chức để được xem xét về việc:
  • Nhường lại suất học của mình cho người khác
  • Hotline liên hệ: 0982.751.215