**[Chia sẻ] AI tách lời FREE 3 bài/ngày – không cần đăng ký!** …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 104 | Comment: 8 | Share: 22

**[Chia sẻ] AI tách lời FREE 3 bài/ngày – không cần đăng ký!**

Hôm trước có bạn share AI tách lời nhưng mình chỉ dùng được có 1 bài là nó báo quá tải, không cho upload nhạc lên và bắt phải donate – có người donate mà vẫn khôg dùng được.

Qua tìm hiều và thử thì mình thấy tool của trang này khá UY TÍN!

Mình đã test tách hai bài, 1 lời tiếng Việt và 1 tiếng Anh. Thời lượng khôg quá 5 phút!

Anh chị em cần nhạc beat để biểu diễn văn nghệ cuối năm thì truy cập vào, upload bài hát lên nó tách cho nhé! Link: _/tools/vocal-remover

Trân trọng!

Xem bài viết trên Group

Trả lời