**CÁC BƯỚC ĐỂ SẢN XUẤT CONTENT MARKETING ** **I. XÁC ĐỊNH CHÂN D…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 91 | Comment: 2 | Share: 56

**CÁC BƯỚC ĐỂ SẢN XUẤT CONTENT MARKETING ** **I. XÁC ĐỊNH CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG VÀ TẦNG NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG ** **II. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CHÍNH **1. Dựa vào Chân dung của CA để xây dựng hình mẫu nhân vật trong content khớp với KH mục tiêu + Target chính xác khi set QC

2. Dựa vào Vấn đề để tạo sự chú ý, đồng cảm của KH với content + Offer giải pháp SP khớp nhất với nhân vật

3. Dựa vào Nỗi đau để xây dựng tình huống cao trào (nếu cần)

4. Dựa vào Rào cản để đưa ra giải pháp SP giải quyết được trọn vẹn rào cản của KH

**III. XÁC ĐỊNH HOOK **Dựa vào Nhu cầu của CA đã chọn để triển khai Hook với các dạng:  Direct /News/ How /Questions /Command /List /Testimonial

**IV. LỰA CHỌN CONCEPT VÀ OUTLINE **1. Lựa chọn 1 hoặc kết hợp các concept dưới đây:  Storytelling Review Benefit List Report Ưu đãi / Khuyến mại  2. Lựa chọn công thức triển khai: Aida / PAS / BAB / 

**V. SẢN XUẤT**

 Triển khai sản xuất content chi tiết:

Caption

Idea media

Nội dung

Landing page

Kịch bản tư vấn

#Content19

Xem bài viết trên Group

Trả lời