INSTRUCTIONAL DESIGN – MỘT NGHỀ MỚI MANG TỚI NHIỀU CƠ HỘI **Phầ…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 10 | Comment: 0 | Share: 3

INSTRUCTIONAL DESIGN – MỘT NGHỀ MỚI MANG TỚI NHIỀU CƠ HỘI

**Phần 11: Thiết kế giảng dạy giúp người học phát triển năng lực**

Giúp người tiếp nhận (người học) gia tăng năng lực chính là mục tiêu của công việc Thiết kế giảng dạy. Mà năng lực lại được tạo nên bởi 3 phần là kiến thức, kỹ năng và thái độ. Thế nên khi đặt mục tiêu trong quá trình thiết kế giảng dạy, cần đặt ra mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Đó chính là sau khi tiếp nhận chương trình giảng dạy này, người học sẽ được những gì thật cụ thể rõ ràng (theo tiêu chí mục tiêu SMART) về cả kiến thức, kỹ năng và thái độ. Khi ấy năng lực của người học mới thực sự gia tăng.

Có câu nói rằng “Người ta lớn lên không phải bởi những thứ ăn vào mà bởi những gì họ tiêu hóa được”, việc thiết kế giảng dạy cũng như vậy chỉ khi nào năng lực của người tiếp nhận gia tăng và giúp ích cho cuộc sống, cho sự phát triển tiếp theo của họ thì việc thiết kế giảng dạy mới hoàn thành đúng chức năng của mình.

Đó là khi người tiếp nhận (người học) có kiến thức chính xác, kỹ năng chuẩn xác và thái độ tích cực trong quá trình học tập và có thể dùng năng lực đó giải quyết vấn đề hiệu quả và có trách nhiệm trong cuộc sống.

Năng lực của mỗi người chính là một nguồn vốn quan trọng của mỗi người, người làm thiết kế giảng dạy tự biết gia tăng năng lực cho mình đồng thời giúp gia tăng năng lực cho người học, đó chính là mục tiêu của thiết kế giảng dạy.

Xem bài viết trên Group

Trả lời