# **2 TIỆN ÍCH GIÚP VIỆC TỔNG HỢP NỘI DUNG TRÊN YOUTUBE HIỆU QUẢ HƠN *…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 104 | Comment: 5 | Share: 47

# **2 TIỆN ÍCH GIÚP VIỆC TỔNG HỢP NỘI DUNG TRÊN YOUTUBE HIỆU QUẢ HƠN **

** 1. Tiện ích mở rộng “Eightify” trên Chrome ** * Tóm tắt nội dung chính của các video trên utube * Tóm tắt nội dung các top comment tại mỗi video => phân tích insight; thị hiếu; cảm nhận * Tự động phân tách các mốc thời gian quan trọng của video * Phù hợp để phân tích các video có nội dung: Kinh doanh, tài chính; đầu tư, thương mại; chính trị; podcast và phỏng vấn * Không hỗ trợ tiếng Việt 🙁

**2. lugin VoxScript – tích hợp với ChatGPT (nguồn ảnh: anh Mạnh Tùng Phạm)** * Gợi ý, tìm kiếm các video liên quan đến nội dung mà người dùng yêu cầu * Hỏi đáp về các xu hướng; danh sách các video đang được đề xuất trên Youtube * Hỗ trợ tiếng Việt (tích hợp với tài khoản chatGPT)

Mong những thông tin trên giúp ích cho mn ạ!

Xem bài viết trên Group

Trả lời