**(CTV AI) Vì sao thế nhỉ ? **Seri kiến thức xây kênh được recap từ…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 11 | Comment: 0 | Share: 3

**(CTV AI) Vì sao thế nhỉ ? **Seri kiến thức xây kênh được recap từ video Tiktok của Cô Long Chớ dại xây kênh nhiều tuyến nội dung bởi vì Tiktok là một platform kết nối giữa những nhà sáng tạo nội dung và người dùng xem video thuần túy => Nền tảng sẽ định danh bên mua là người xem và bên bán là creator dựa trên Big data, deep learning và data mining + Để hỗ trợ cho việc thu thập big data => Cần sản xuất nội dung liên tục => Triển khai content vô hạn + Deep learning và data mining là các thuật toán để nền tảng hiểu creator và hiểu người dùng dựa trên big data => Cần nhất quát concept kênh, chủ đề clip, caption, tag và thời gian đăng bài với mục đích để nền tảng dễ dàng nhận diện và trả lời câu hỏi ” Kênh có chủ đề gì? Phù hợp với đối tượng nào” => Việc triển khai nhiều tuyến nội dung không sai về chính sách nhưng sẽ làm khó tiktok trong quá trình nhận diện => Gây ra việc phân phối tệp người xem bị sai

Xem bài viết trên Group

Trả lời