Chào mọi người trong nhóm Đã qua một thời gian, Quách Hoè ta xi…


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Quách Hoè
Like: 47 | Comment: 7 | Share: 1

Chào mọi người trong nhóm

Đã qua một thời gian, Quách Hoè ta xin được hỏi: những đóng góp của Hoè có giúp ích được gì anh chị em không?

Nếu có, cho Hoè xin 1 ???? an ủi. Để Hoè biết rằng mình vẫn còn có ích.

Xem bài viết trên Group

Trả lời