# **[EBOOK] ORDER – Công thức tạo Prompt hỗ trợ giao tiếp hiệu quả với…


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Hạ Hồng Việt
Like: 516 | Comment: 66 | Share: 193

# **[EBOOK] ORDER – Công thức tạo Prompt hỗ trợ giao tiếp hiệu quả với ChatGPT**

Đây là tài liệu của mình soạn dành tặng riêng cho Group Biệt Đội Trăng Đen 4.0 – AI Contents Khummmm?. Công thức **ORDER** cũng là 1 trong những framework mà mình thường áp dụng khi tương tác với ChatGPT, và nó thường xuyên mang lại những kết quả rất tốt. **Đây là công thức đến từ kinh nghiệm cá nhân của riêng mình trong quá trình giao tiếp với ChatGPT. **

## **Mô Tả Công Thức ORDER:** * **Outline (Phác thảo)**: Mở đầu bằng cách phác thảo ý chính hoặc mục tiêu chung của yêu cầu. * **Reason (Lý do)**: Giải thích lý do tại sao bạn đưa ra yêu cầu này, bao gồm ngữ cảnh hoặc mục đích cụ thể. * **Detail (Chi tiết)**: Cung cấp thông tin chi tiết về yêu cầu, bao gồm các điều kiện, thông tin cụ thể cần biết hoặc yêu cầu. * **Example (Ví dụ)**: Đưa ra ví dụ cụ thể hoặc trường hợp mà bạn muốn thảo luận hoặc tìm hiểu. * **Result (Kết quả)**: Mô tả loại phản hồi hoặc kết quả bạn mong đợi từ yêu cầu.

## **Ví Dụ Câu Lệnh Sử Dụng Công Thức ORDER** * **O (Outline)**: “Tôi muốn tạo ra 10 nội dung có chủ đề AI Contents.” * **R (Reason):** “Điều này nhằm mục đích cung cấp thông tin và kiến thức về AI cho các thành viên trong nhóm Biệt Đội Trăng Đen 4.0 – AI Contents.” * **D (Detail):** “Các nội dung nên bao gồm các chủ đề như ứng dụng của AI trong đời sống, xu hướng công nghệ mới, và các ví dụ cụ thể về AI.” * **E (Example):** “Ví dụ, một bài viết về cách AI được sử dụng trong y tế, hoặc một infographic về tương lai của AI trong kinh doanh.” * **R (Result):** “Mong muốn nhận được danh sách gợi ý cho 10 loại nội dung, từ bài viết, video, đến hình ảnh và infographics.”

Câu lệnh cụ thể: ***“Tôi muốn tạo ra 10 nội dung có chủ đề AI Contents. Điều này nhằm mục đích cung cấp thông tin và kiến thức về AI cho các thành viên trong nhóm Biệt Đội Trăng Đen 4.0 – AI Contents. Các nội dung nên bao gồm các chủ đề như ứng dụng của AI trong đời sống, xu hướng công nghệ mới, và các ví dụ cụ thể về AI. Ví dụ, một bài viết về cách AI được sử dụng trong y tế, hoặc một infographic về tương lai của AI trong kinh doanh. Mong muốn nhận được danh sách gợi ý cho 10 loại nội dung, từ bài viết, video, đến hình ảnh và infographics.”***

Xem tiếp kết quả và những ví dụ khác trong ebook. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho mọi người.

Share về tường để lưu lại nếu thấy hữu ích nhé!

Xem bài viết trên Group

Trả lời