????????Còn bảng này là kế hoạch tiktokshop ạ của anh Nguyễn Tùng Giang ch…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 73 | Comment: 6 | Share: 34

????????Còn bảng này là kế hoạch tiktokshop ạ của anh Nguyễn Tùng Giang chia sẻ ạ ( ông áo thun đeo + đeo kính là ổng đó ạ)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sPm948qOWFlBKQ7sSdi2Wc5eoMEY8vQoSr1JyUwnWY0/edit#gid=0 P/s:

Xem bài viết trên Group

Trả lời