Demo một cách giới thiệu bản thân và công việc đồng thời tự PR cho bản…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 111 | Comment: 6 | Share: 19

Demo một cách giới thiệu bản thân và công việc đồng thời tự PR cho bản thân rất phù hợp cho thời đại AI bây giờ. – Bing tạo ảnh – D-ID để tạo Talking Avatar video – Vbee để tạo voice.

Xem bài viết trên Group

Trả lời