[CTV CONTENT] **Hướng dẫn tạo video bằng văn bản trên GPT4 + lồng ghép…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 49 | Comment: 5 | Share: 12

[CTV CONTENT] **Hướng dẫn tạo video bằng văn bản trên GPT4 + lồng ghép Content trong 1001 nốt nhạc ạ ^^~**

Hướng dẫn mọi người sử dụng GPT 4 tạo video bằng 2 dòng lệnh. Mọi người có thể thêm dòng: video có giọng đọc hoặc phụ đề hoặc điều chỉnh thêm nhiều lần để video được như ý!!!

#day7bai1

#ctvcontent #ngongan

Xem bài viết trên Group

Trả lời