# **THAM KHẢO Ý TƯỞNG CONTENT TỪ CHATGPT: CÁC TRÍCH DẪN PHIM LÃNG MẠN …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 13 | Comment: 0 | Share: 7

# **THAM KHẢO Ý TƯỞNG CONTENT TỪ CHATGPT: CÁC TRÍCH DẪN PHIM LÃNG MẠN  **

**>>Phù hợp: ** * Content dạng ảnh trên Tikt.ok * Content cho các page trên Phở bò về trích dẫn deep

**>> Gợi ý prompt: https://chat.openai.com/share/1ed3a9e7-7efe-4037-ad9b-71d45d591400**

**>>> Kết hợp tham khảo** bài viết ” 50 bài đăng lên MXH chỉ trong 5 phút với ChatGPT và Canva” của chị Ngân Hoàng: https://www.facebook.com/groups/bdtd.vn/posts/1323443258328340/

Mong bài viết này có ích cho mọi người ạ!

Xem bài viết trên Group

Trả lời