Mọi người ơi, có con AI nào tách được : giọng nói, âm thanh trong vide…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 26 | Comment: 7 | Share: 4

Mọi người ơi, có con AI nào tách được : giọng nói, âm thanh trong video không ạ? Hôm bữa hình như em có thấy qua, mà giờ k nhớ là của ai share ạ.

Xem bài viết trên Group

Trả lời