SO SÁNH CÁC TOOLS AI VỚI NHAU? Hôm trước lướt FB em có tải được tài…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 2 | Comment: 1 | Share: 5

SO SÁNH CÁC TOOLS AI VỚI NHAU? Hôm trước lướt FB em có tải được tài liệu này từ 1 page làm về Marketing. Cũng đang học và tìm hiểu về AI nên em chưa có đánh giá của mình. Chỉ xin phép chia sẻ tài liệu này tới mn. https://drive.google.com/file/d/10fu_SIiuw5ZWm3ZBW07A9EnsXa9Gu9O2/view?fbclid=IwAR1J2vrslZ2xs8FV46KPHwRK56gC2lzeL3eUM5EGU0pweuH2muhcWUnXmfY #Content16

Xem bài viết trên Group

Trả lời