**ĐÂU LÀ GIỚI HẠN ĐẠO ĐỨC CỦA AI? ** Sau một thời gian sử dụng …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 21 | Comment: 2 | Share: 2

**ĐÂU LÀ GIỚI HẠN ĐẠO ĐỨC CỦA AI? **

Sau một thời gian sử dụng trí tuệ nhân tạo cho văn bản hoặc ảnh của mình thì em & một số anh chị cũng đã phát hiện ra một số thứ mà AI từ chối không chịu làm, ví dụ: * ***không chịu ra lệnh đuổi học *** * ***không chịu nói về ngoại tình, “người thứ ba” *** * ***không chịu vẽ các hình có tính chất bạo lực, xâm hại *** * ***không chịu nói về t.ự s.át, thay vào đó khuyên người dùng tìm kiếm hỗ trợ tinh thần ***

Nên em đã tìm kiếm tổng hợp xem đâu là **GIỚI HẠN ĐẠO ĐỨC CỦA AI**, dưới đây là phần giải thích.

***Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) ***là lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các hệ thống máy tính hoặc chương trình có khả năng tự học và thực hiện các nhiệm vụ thông minh. Trong quá trình phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo, có những **chuẩn mực đạo đức và giới hạn** cần được tuân thủ để đảm bảo rằng AI hoạt động một cách đúng đắn và có lợi cho con người. Dưới đây là một số chuẩn mực đạo đức và giới hạn quan trọng của trí tuệ nhân tạo: 1. **Trách nhiệm:** Các nhà phát triển và người sử dụng trí tuệ nhân tạo cần chịu trách nhiệm đảm bảo rằng hệ thống AI không gây hại cho con người, không phạm pháp và không gây tổn thương đến môi trường. Điều này đòi hỏi việc xây dựng và sử dụng AI phải tuân thủ các quy định pháp luật và nguyên tắc đạo đức. 1. **Độ tin cậy và an toàn:** Trí tuệ nhân tạo cần được thiết kế và triển khai một cách đảm bảo tính tin cậy và an toàn. Hệ thống AI không nên gây ra sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ, tránh các lỗi không mong muốn hoặc hậu quả không kiểm soát. 1. **Riêng tư và bảo mật: **Trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo cần tuân thủ các chuẩn mực về riêng tư và bảo mật. Dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ và không được sử dụng một cách trái phép hoặc gây xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân. 1. **Công bằng và rõ ràng:** Các hệ thống AI không nên gây ra sự thiên vị hoặc phân biệt đối xử không công bằng đối với các cá nhân hay nhóm người. Cần đảm bảo rằng quyết định và hành vi của trí tuệ nhân tạo được đưa ra một cách minh bạch và có thể giải thích được. 1. **Tôn trọng giá trị con người: **Trí tuệ nhân tạo cần tôn trọng giá trị, quyền tự do và nhân phẩm của con người. Không nên sử dụng AI để khai thác, che đậy hoặc vi phạm quyền con người. 1. **Giới hạn đạo đức:** Một giới hạn đạo đức quan trọng của trí tuệ nhân tạo là đảm bảo rằng AI không vượt quá khả năng kiểm soát và ảnh hưởng của con người. Nó không nên tự ý phát triển thành những hệ thống tự thụ động, tự tiến hóa hoặc đạt được mức độ thông minh vượt quá khả năng kiểm soát của con người.

Những chuẩn mực và giới hạn đạo đức này được thiết lập để đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo được sử dụng một cách đúng đắn, có lợi cho con người và đáp ứng các giá trị xã hội.

**NẾU KHÔNG CÓ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THÌ AI CÓ THỂ TẠO RA TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC NHƯ THẾ NÀO? ** 1. **Sự phân biệt đối xử:** Một trong những vấn đề nổi lên là AI có thể áp dụng các định kiến hoặc phân biệt đối xử không công bằng đối với nhóm người cụ thể. Ví dụ, hệ thống nhận dạng khuôn mặt có thể gây ra sự phân biệt chủng tộc nếu nó không được huấn luyện đầy đủ trên các dữ liệu đại diện cho tất cả các nhóm dân tộc. 1. **Vi phạm quyền riêng tư: **AI có thể gặp phải vấn đề liên quan đến vi phạm quyền riêng tư. Ví dụ, việc sử dụng dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của cá nhân đó hoặc việc chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba mà không có sự hiểu biết hoặc sự đồng ý của người dùng có thể bị coi là vi phạm quyền riêng tư. 1. **Ảnh hưởng xã hội tiêu cực:** AI có thể gây ra ảnh hưởng xã hội tiêu cực nếu không được thiết kế hoặc triển khai một cách cẩn thận. Ví dụ, việc sử dụng hệ thống AI để lan truyền thông tin giả mạo hoặc gây rối xã hội có thể gây hại đến sự tin tưởng và gây rối trật tự công cộng. 1. **Sự phụ thuộc vào công nghệ:** Một rủi ro khác là sự phụ thuộc quá mức vào trí tuệ nhân tạo. Ví dụ, nếu hệ thống AI được sử dụng để tự động quyết định trong các lĩnh vực nhạy cảm như pháp luật hoặc y tế mà không có sự giám sát và kiểm soát của con người, có thể dẫn đến các quyết định không chính xác hoặc thiếu khách quan. 1. **Vấn đề etic:** Trí tuệ nhân tạo có thể đặt ra các vấn đề etic, tức là các tình huống mà AI phải đưa ra quyết định đạo đức khó khăn. Ví dụ, trong tình huống đối mặt với một tai nạn giao thông không tránh được, hệ thống lái tự động phải quyết định giữ an toàn cho người ngồi trong xe hay ưu tiên bảo vệ người đi bộ.

Đây chỉ là một số ví dụ về cách trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng không đúng đắn hoặc gây ra các vấn đề đạo đức. Để đảm bảo rằng AI được sử dụng một cách đúng đắn, cần thiết phải có sự nhất quán giữa quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức và sự giám sát của con người trong việc phát triển và triển khai các hệ thống AI.

#fiew #Biệt_đội_Trăng_Đen

Theo những diễn giải nói trên thì hiện tại việc sử dụng AI vẫn trong phạm vi an toàn, nhưng trong tương lai chưa biết có thay đổi gì không :))))

Xem bài viết trên Group

Trả lời