# **PHẦN 2 | GIỚI THIỆU VÀ REVIEW NHANH MỘT SỐ AI ART GENERATOR** *…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 11 | Comment: 1 | Share: 2

# **PHẦN 2 | GIỚI THIỆU VÀ REVIEW NHANH MỘT SỐ AI ART GENERATOR** * Bài viết được tổng hợp theo quan điểm và trải nghiệm của cá nhân * Mục tiêu chính: Chia sẻ, giới thiệu thêm một số AI tạo ảnh khác ngoài Bing AI và DALL-E 2

Chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu của từng AI đã được em note tại từng ảnh.

Mong bài viết này sẽ giúp ích cho mọi người ạ! ????

Xem bài viết trên Group

Trả lời