– Anh có muốn in bill quà tặng không? – Là sao em? – Là …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 424 | Comment: 20 | Share: 5

– Anh có muốn in bill quà tặng không?

– Là sao em?

– Là có bill để đổi trả nhưng không có con số tiền trong đó ạ!

(Đơn giản vầy sao không thấy bên nào làm zạ???)

Xem bài viết trên Group

Trả lời