Dùng Mid Journey gen nguyên liệu làm poster quảng cáo nước ép/siro trá…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 105 | Comment: 4 | Share: 16

Dùng Mid Journey gen nguyên liệu làm poster quảng cáo nước ép/siro trái cây. —————————— Prompt: Multiple [TÊN HOA QUẢ] fruit blasts, flying in the air, juice from all the directions, slices, solid background. white background By Midjourney

Xem bài viết trên Group

Trả lời