Để việc làm content sát với sản phẩm dịch vụ, đặc trưng thương hiệu th…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 140 | Comment: 3 | Share: 75

Để việc làm content sát với sản phẩm dịch vụ, đặc trưng thương hiệu thì chúng ta không chỉ đưa ra 1 prompt đề bài mà cần cả quá trình. Đây là 1 gợi ý từng bước để ra được content hiệu quả nhất. Các bạn tham khảo cho việc làm content của mình nha! Mẫu hội thoại tham khảo trong link cho sản phẩm gel tắm hương nhu gừng dưới cmt nhé!

#180ngay_conghien_congdong

Xem bài viết trên Group

Trả lời