QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ CHỈ CẦN CHI PHÍ CPL RẺ? NẾU COST KHÔNG GIẢM ĐƯỢC NỮ…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 13 | Comment: 3 | Share: 3

QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ CHỈ CẦN CHI PHÍ CPL RẺ? NẾU COST KHÔNG GIẢM ĐƯỢC NỮA THÌ LÀM GÌ?

Hồi đầu mới chạy ads mình chỉ biết nhìn vào CPL – Cost per lead (chi phí để có 1 lead về) để xem mẫu ads mình viết có hiệu quả hay không.

Nhưng khi thực sự được học và làm thực tế, mình mới biết đằng sau CPL, còn có CPO – cost per order (chi phí để có đơn hàng). Có những content số rẻ, nhiều nhưng đem về lại chẳng chốt được bao nhiêu, cuối cùng vẫn là Me/Re quá lớn, chạy lỗ.

Nên để biết 1 chiến dịch quảng cáo có hiệu quả hay không, cần tính tới CPO và 1 chỉ số nữa đó là ROAS…

Và nếu không tối ưu đc Cost nữa thì có thể tìm cách để tăng AOV – Avarage Order Value (Giá trị đơn hàng trung bình) để giảm tỷ trọng của chi phí quảng cáo trong doanh thu đem về.

Theo bạn, còn cách nào để tối ưu hiệu quả chạy quảng cáo nữa không?

#Content13

Xem bài viết trên Group

Trả lời