[EBOOK] Hoè đây, lại là Hoè đây. Quách Công Công ta hôm nay share eboo…


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Quách Hoè
Like: 250 | Comment: 14 | Share: 132

[EBOOK] Hoè đây, lại là Hoè đây. Quách Công Công ta hôm nay share ebook chấn động: **”Làm kế hoạch kinh doanh thế nào để dùng được cho cả năm”**, hướng dẫn siêu chất siêu thực chiến đến từ tráng sĩ Nguyễn Xuân Đông – chủ tịch Coolmate, người yêu trong mộng của Hoè.

Hoè ta ước làm Hạ Thu để được sánh bước bên chàng Xuân Đông tài hoa lịch lãm dễ gần. Đặc biệt là không khó ưa khó chịu như ai kia mặt sắt đen xì xấu người xấu nết.

Hứ!

Xem bài viết trên Group

Trả lời