Thằng bên trái giảm 50%, thằng bên phải giảm 60%, thằng ở giữa là các …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 180 | Comment: 80 | Share: 3

Thằng bên trái giảm 50%, thằng bên phải giảm 60%, thằng ở giữa là các em. Vậy các em sẽ làm gì?

Với giả định rằng, sản phẩm không phải là cùng một brand nhưng phân khúc giống nhau, chất lượng và giá thành same same nhau.

Xem bài viết trên Group

Trả lời