**ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHAT GPT PLUS VỚI 3 BƯỚC** (Sử dụng được ng…


Xem bài viết trên Group | Tác giả: Vương Nguyên Bình
Like: 110 | Comment: 6 | Share: 26

**ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHAT GPT PLUS VỚI 3 BƯỚC**

(Sử dụng được ngay sau khi đăng ký)

** **Bây giờ bất cứ ai hỏi tôi có nên bỏ 20$/tháng để nâng cấp lên Chat GPT plus không thì câu trả lời là CÓ. Và bạn nên tự sở hữu một tài khoản riêng.

Hạn chế sử dụng tài khoản dùng chung, trừ khi bạn đang tập hoặc áp dụng cho team nội bộ nhé.

Đây là video hướng dẫn gồm 3 bước là bạn có thể sở hữu ngay một tài khoản Chat GPT plus.

**#Bình_Vương #AI_Marketing ***#automation* (Đây là nội dung được chia sẻ nhằm thực hiện thử thách #180ngay_conghien_congdong)

009/180

Xem bài viết trên Group

Trả lời