**CÓ BAO NHIÊU CÁCH CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẦU VÀO CHO AI. **Anh em thườn…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 126 | Comment: 8 | Share: 14

**CÓ BAO NHIÊU CÁCH CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẦU VÀO CHO AI. **Anh em thường dùng những cách nào để ra lệnh yêu cầu AI thiết kế hình, mình liệt kê những cách mình biết còn thiếu mọi người bổ sung nhé.

**1- Prompt:** hay còn gọi là câu lệnh, câu mô tả chi tiết yêu cầu

**2- Hình ảnh mẫu: **up một bức hình mình muốn AI thiết kế theo

**3- Vẽ hình bằng nét**: sử dụng ngay công cụ trên AI để vẽ nét.

**4- Dùng Canva**: thiết kế 1 hình ảnh trên canva rồi cho AI vẽ lại.

**5- Capture từ video**: chụp màn hình, hoặc cắt đoạn video ngắn.

Vậy là các hình thức cung cấp thông tin đầu vào từ text, image, video đều đã có những AI xử lý được.

Ps: hình ảnh minh hoạ là sử dụng nét vẽ để AI tạo hình theo yêu cầu. Ngoài ra mình còn thấy có sử dụng camera trực tiếp để AI vẽ theo hình ảnh **camera** theo thời gian thực.

Chia sẻ đóng góp phát triển cộng đồng #dochidung

Xem bài viết trên Group

Trả lời