INSTRUCTIONAL DESIGN – MỘT NGHỀ MỚI MANG TỚI NHIỀU CƠ HỘI Phần …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 20 | Comment: 2 | Share: 3

INSTRUCTIONAL DESIGN – MỘT NGHỀ MỚI MANG TỚI NHIỀU CƠ HỘI

Phần 2: I. How Instructional Design – Thực hiện thiết kế giảng dạy như thế nào?

Instructional Design – Thiết kế giảng dạy là một quá trình bao gồm 3 phần: 1. Analysis (Phân tích); 2.Strategy (Chiến lược); 3.Evaluation (Đánh giá)

1. Quá trình phân tích cần chặt chẽ với những yếu tố đó là

– Bối cảnh học tập

– Người học

– Mục tiêu học tập

-> Viết lại các tiêu điểm chính của những phân tích trên

2. Xây dựng chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu đề ra

– Chiến lược tổ chức nội dung: Cái nào trước, cái nào sau

– Chiến lược truyền giảng

– Chiến lược quản trị, quản lý hiệu quả

-> Viết** **hướng dẫn cho người triển khai chiến lược đó

3. Đánh giá hiệu quả bằng các cách đo lường khác nhau

– Dùng công cụ gì để đánh giá, đánh giá như thế nào

– Đánh giá người học có đạt được kết quả mình muốn không

– Đánh giá lại toàn bộ thiết kế xem nó có hữu dụng hay không

Các bước trong thiết kế giảng dạy được trình bày theo dạng tuyến tính như trên để thấy được lần lượt những việc cần làm trong quá trình thiết kế. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế thì các bước phân tích, chiến lược và đánh giá có thể xen kẽ nhau, mô hình hiệu quả thể hiện cho việc đó chính là mô hình đan len, bước này móc nối vào bước kia nâng đỡ và tạo nên tảng để hệ thống chặt chẽ và có cấu trúc rõ ràng.

Bất kỳ khi nào thấy việc thực hiện các chiến lược bị chững lại hoặc có dấu hiệu lệch hướng thì nhà thiết kế giảng dạy đều có thể ngồi lại với đối tác của mình để nhìn nhận lại quá trình, làm rõ mục tiêu và có thể điều chỉnh chiến lược cũng như đề ra chiến lược mới, bổ sung thêm thông tin, thông nhất cách đánh giá để thông suốt và tiếp tục triển khai.

Để làm tốt công việc thiết kế giảng dạy này, cần nhân sự không chỉ nắm rõ về chuyên môn của mình mà còn khuyến khích việc gia tăng trải nghiệm để có vốn hiểu biết nhất định về các lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Tuy vậy, người làm thiết kế giảng dạy không phải là “chuyên gia biết tuốt”, sẽ có những lĩnh vực với kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đặc trưng của lĩnh vực đó mà người làm thiết kế giảng dạy không hiểu sâu sắc. Khi ấy, cần nhà thiết kế giảng dạy phối hợp với chuyên gia trong lĩnh vực đó để có được những chương trình thực sự hiệu quả. Với sự kết hợp đó, nhà thiết kế giảng dạy mới có được chương trình hữu ích chuyên sâu trong lĩnh vực đó, để giúp cá nhân đang làm trong lĩnh vực đó nắm bắt được quy trình và làm được việc của mình theo mục tiêu đề ra.

Xem bài viết trên Group

Trả lời