Chào anh chị, em viết nội dung cho mảng thiết kế, thi công nhà ở cho c…


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 6 | Comment: 4 | Share: 0

Chào anh chị, em viết nội dung cho mảng thiết kế, thi công nhà ở cho công ty gia đình, kỹ năng e viết không tốt, anh chị cho em xin kinh nghiệm (câu lệnh) dùng chat gpt để viết nội dung mảng kiến trúc, xây dựng. Các mẫu nhà thường theo diện tích, phong cách kiến trúc, em không biết làm cách nào để chatgpt hiểu để viết giúp em một phần nội dung. Mong được anh chị chỉ dạy. Em cảm ơn ạ!

Xem bài viết trên Group

Trả lời