Trên chat #Claude: không phải đào tạo đầu vào đầu ra gì, chỉ nói “cảm …


Xem bài viết trên Group | Tác giả:  
Like: 18 | Comment: 4 | Share: 0

Trên chat #Claude: không phải đào tạo đầu vào đầu ra gì, chỉ nói “cảm ơn bạn yêu” mỗi một lần khi kết thúc câu chuyện, mà nó rep luôn: “Không có chi em” kèm icon mặt cười như đúng rồi ???? 

#fiew #biệt_đội_Trăng_Đen

Xem bài viết trên Group

Trả lời